MANTENIMENT DE MÀNEGUES

SERVEIS
Inspecció, relació i prova de mànegues, ràcords i sistema de racorat.

OBJECTIU
Garantir el correcte funcionament de la mànega, els ràcords i el sistema de racorat com un únic element, així com la seguretat de l'usuari que la utilitza.
A Productes MESA disposem d'un estoc permanent de ràcords, casquets, juntes, est...

MANTENIMENT DE MÀNEGUES

SERVEIS
Inspecció, relació i prova de mànegues, ràcords i sistema de racorat.

OBJECTIU
Garantir el correcte funcionament de la mànega, els ràcords i el sistema de racorat com un únic element, així com la seguretat de l'usuari que la utilitza.
A Productes MESA disposem d'un estoc permanent de ràcords, casquets, juntes, estris i maquinària específica per a tal fi, així com personal tècnic qualificat i amb experiència, per donar un servei àgil, professional i garantit.

PROCEDIMENT ESTÀNDARD
Definir amb el client el tipus de manteniment a fer i preparatius previs.
Recollida del material que cal mantenir.
Neteja prèvia de pols, fang i altres partícules, per possibilitar-ne la manipulació. No es fa un fregat a mà.
Prova inicial i identificació de la deficiència, ruptura o anomalia a corregir.
Reparació si escau:
• Desracorar.
• Substituir ràcords, casquets i juntes.
• Tallar.
• Racorar.
Marcat làser o personalització làser si escau.
Prova hidràulica.
Destrucció i reciclatge si procedeix de mànegues i ràcords.
Informe.
Lliurament al client.

More

MANTENIMENT DE MANEGAS  

No hi ha productes en aquesta categoria.