POLÍTICA D'ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS

Com a norma general, els paquets s'envien dins de les 4 a 7 dies següents a la recepció del pagament. Sempre que el material sol·licitat estigi en estoc.

Si no disposem de totes les referències sol·licitada, un comercial es posarà en contacte amb vostès per fer el va enviar parcial del material en estoc i realitzar un segon enviar sense cost per al client un cop sigui proveït nostre estoc

Les despeses d'enviament inclouen les despeses de manipulació i empaquetat, així com les despeses postals. Les despeses de manipulació tenen un preu fix, per tant l’aconsellem que agrupes tots els teus articles en una mateixa comanda.

No ens fem responsables dels danys que pugui patir el teu paquet després de l'enviament, però fem tot el possible per protegir tots els articles fràgils.

La següent Política de Enviaments i Devolucions forma part de les condicions de contractació de Tècnic Bac 112, SLU les quals poden ser consultades en el lloc web.

CONDICIONS DE TRANSPORT

LLOCS DE SERVEI

Tècnic Bac 112, SLU serveix comandes als següents països: Espanya, a excepció de Canàries, Ceuta i Melilla, així com a altres països que poden consultar-se a l'hora de fer la comanda.

PREU DEL TRANSPORT

Botiga online:

Els costos de transport es calculen de forma automàtica segons la destinació i / o l' import de la comanda. Els costos de transport es detallaran al llarg del procés de compra i en tot cas es poden revisar abans de finalitzar el pagament.

Totes les comandes amb un import inferiors a 300 € s'apliqués un cost d'enviament de 10 € màxim.

Totes les comandes amb un import superior a 300 € el port nacional serà gratuït.

Aquestes tarifes inclouen a més l'assegurança contra pèrdua o trencament, així com l'IVA corresponent.

TEMPS DE LLIURAMENT

botiga online

Les comandes es lliuraran en 4/7 dies. No es fan lliuraments els dissabtes i festius.

Els enviaments a Balears poden trigar un major temps, entre un i dos dies més.

Per als enviaments a Europa i altres països, el temps de lliurament s'indica a l'hora de fer la comanda prèvia comunicació al client.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Els lliuraments s'efectuaran durant les 24/48 hores hàbils següents a l'expedició de la comanda, excepte Balears i Canàries, el termini de lliurament pot ser més gran, i altres països, el termini de lliurament variarà en cada cas.

Un cop la comanda estigui preparat per sortir a repartiment, s'enviarà un correu electrònic informatiu al client detallant la direcció en què es procedirà al lliurament, la companyia de transport i, si escau, el nombre de referència de l'enviament.

 La companyia de transport s'efectuarà un total de 3 intents de lliurament:

En el cas que en el primer intent no es pugui localitzar al client, el repartidor deixarà una "Nota de pas" (sempre que es pugui accedir a l'espai en què es trobi la bústia).

A partir d'aquest moment, es deixarà un marge de 24/48 hores perquè el client contacti amb la delegació o viceversa. A les 24 hores de l'absent, des de la companyia de transport es començarà a gestionar els absents amb els quals no s'hagi pogut contactar. Si a les 48 hores no s'ha aconseguit contactar, es realitzarà un segon intent de lliurament en un horari diferent.

Abans de realitzar el tercer intent, la companyia de transport es posarà en contacte amb el client al telèfon que figura a la seva llibreta d'adreces per concretar una nova data de lliurament.

Si en els tres intents no es pot localitzar al client, la comanda quedarà emmagatzemat a la delegació de destinació més propera al seu domicili i complerts els 10 dies des de la data de sortida de la comanda, aquest serà retornat al magatzem central.

A partir d'aquest moment, la companyia de transport es posarà en contacte amb el client per acordar un nou lliurament que tindrà un càrrec addicional de 5 € (IVA inclòs) que s'haurà d'abonar directament a Tècnic Bac 112, SLU

En el cas que el client vulgui concretar directament una data de lliurament amb la companyia de transport podrà trucar al número de contacte que li facilitem al correu electrònic de confirmació de l'enviament indicant el seu nom complet i el nombre d'enviament.

TRENCAMENT DE PRODUCTES

Si es trenca algun producte durant el transport, es faran les gestions pertinents per a recuperar tots els productes de la comanda, i es farà una reexpedició completa. Si no hi ha estoc del producte, es reemborsarà l’ import íntegre de la compra.

Si quan el client rep la comanda sospita que es pugui haver produït un trencament o desperfecte, no ha d'acceptar la comanda, i s'ha de posar en contacte amb nosaltres a través de l’ e-mail  info@tbac112.com perquè gestionem la incidència.

LLIURAMENT DEL PRODUCTE

Tècnic Bac 112, SLU es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el client assenyali al formulari de comanda. És molt important que el client indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual (de 10h a 14h i de 16h a 19h).

Tècnic Bac 112, SLU no es farà responsable dels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda pel client en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o si algunes dades han estat omesos.

Si en el moment del lliurament el client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega. Tècnic Bac 112, SLU contracta, com a part del servei de lliurament de mercaderies, la realització d'una sèrie d'accions de seguiment (trucades als clients en diferents franges horàries, enviament de correus electrònics), encaminades a garantir que el lliurament es produeixi.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat l'entrega, el client haurà de posar-se en contacte amb Tècnic Bac 112, SLU En cas que el client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquest serà retornat als nostres magatzems i el client s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn de la mercaderia a origen, així com de les possibles despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES I REEMBOSSAMENTS

(I) Dret de desistiment

L'Usuari disposarà d'un termini màxim de quinze (15) dies hàbils des del lliurament del producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat aquest termini, Tècnic Bac 112, SLU no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes.

En tot cas, en el supòsit de desistir de la compra, s'han de complir els requisits següents:

El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

El producte no ha de haver-se utilitzat.

La devolució a MIOH s'ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.

Depenent d' on s'hagi fet la comanda, hi ha dos mètodes de devolució:

MÈTODE DE DEVOLUCIÓ PER COMANDES PUBLICATS A LA PENÍNSULA I BALEARS

Per a comandes manats a la Península i Balears, Tècnic Bac 112, SLU facilita la devolució de part o la totalitat dels productes de la comanda. En aquest cas, per efectuar la devolució el client ha de:

1. Posar-se en contacte amb Tècnic Bac 112, SLU mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a Info@tbac112.com, amb l'assumpte "Devolució de comanda nombre XXXX", indicant TOTES les dades següents:

El nombre de comanda

Els productes que es tornen

La causa de la devolució amb diverses fotos del desperfecte (Mínim 3)

La direcció de recollida dels vestits i per part de Tècnic Bac 112, SLU

El nom de la persona de contacte i el seu número de telèfon

2. Tècnic Bac 112, SLU enviarà a l'agència de transport perquè efectuï la recollida en el lloc indicat. L'agència intentarà la recollida en un màxim de 3 ocasions i contactarà a la persona de contacte en cas de qualsevol incidència. En cas que el lliurament no tingui lloc en tots aquests intents, el client haurà de seguir el mètode establert per a comandes inferiors a 100 € que es descriu a continuació.

No obstant l'anterior, en el cas que el client vulgui manar el articles pel seu compte haurà de seguir les instruccions donades a continuació per les comandes realitzades des de fora de la península i Balears.MÈTODE DE DEVOLUCIÓ PER COMANDES ENVIATS FORA DE LA PENÍNSULA I BALEARS:

Per comandes efectuades fora de la Península i Balears, per tornar un o diversos productes als quals s'ha desistit, el client ha de:

Posar-se en contacte amb Tècnic Bac 112, SLU mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a Info@tbac112.com, indicant el número de comanda, els productes que es retornen i l'agència de transport a través de la qual es manaran els productes.

Envia pel seu compte el / s producte / s a ​​la següent adreça:

Tècnic Bac 112

Carrer Minerva, 18

08392 Sant Andreu de Llavaneres

Barcelona - Catalunya.

Tel. 667413884

DESPESES DE DEVOLUCIÓ

Segons el mètode de devolució:

Comandes enviats a Península i Balears: el cost de recollida i devolució és de 5 € (CINC EUROS), que seran cobrats a l'hora de fer el reemborsament al client. En cas que el client ho prefereixi, també pot enviar la devolució pel seu compte, cas en el qual Tècnic Bac 112, SLU no cobrarà cap quantitat.

Comandes efectuades fora de la Península i Balears: el Client assumirà les despeses d'enviament per devolució en cas d'exercici del dret de desistiment.

 (II) Devolució de productes defectuosos i enviaments erronis

Sense perjudici de qualsevol altre dret que li puguin correspondre, l'Usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l'Usuari. Alternativament a l'anterior, l'Usuari tindrà dret a reclamar, i que se li lliuri, un producte igual, en perfecte estat.

En tot cas:

El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

El producte no ha de haver-se utilitzat.

La devolució a Tècnic Bac 112, SLU s'ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.

Tècnic Bac 112, SLU podrà sol·licitar al client que se li enviïn fotos o qualsevol altra prova que el producte és defectuós o l'enviament és erroni.

En els supòsits de devolució a Tècnic Bac 112, SLU de productes defectuosos o que no es corresponen amb la seva comanda, el procediment a seguir serà el següent:

Posar-se en contacte amb Tècnic Bac 112, SLU mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a Info@tbac112.com, indicant:

En l'assumpte del missatge "Producte defectuós" o "Enviament Erroni" segons sigui el cas

El nombre de comanda

Quin producte / s són defectuosos o s'han enviat per error

Les dades de contacte per a la recollida dels productes erronis o defectuosos (nom, adreça i telèfon de contacte).

Tècnic Bac 112, SLU s'encarregarà de manar a la seva agència de transport associada per realitzar la recollida del producte defectuós o erroni, sense cap cost per al client.

Sempre que l'usuari hagi seguit el procediment establert en aquest apartat (II) i s'hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals, Tècnic Bac 112, SLU reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes realitzat per l'Usuari, d'acord amb el que estableix l'apartat (III) següent.

(III) Reemborsament del preu dels productes a l'Usuari

Sempre que l'Usuari hagi seguit el procediment establert en les presents condicions generals de contractació i s'hagin complert els requisits establerts en les mateixes, Tècnic Bac 112, SLU reemborsarà el preu abonat per l'Usuari corresponent als productes retornats. En el cas que la devolució es faci en exercici del dret de desistiment de l'Usuari descrit en l'apartat (I) Tècnic Bac 112, SLU no abonarà ni farà front a les despeses i / o costos de devolució, cobrant-li al client el servei de recollida en cas que opti per aquest mètode de devolució.

L'Usuari no tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, o no s'hagin complert els requisits establerts en les presents condicions generals de contractació.

Les devolucions parcials d'una comanda donaran lloc al reemborsament del preu corresponent al producte o productes efectivament retornats.

Tècnic Bac 112, SLU gestionarà l'ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l'Usuari per a l'adquisició dels productes, en un termini de trenta (30) dies des de la recollida de la comanda retornat i un cop Tècnic Bac 112, SLU hagi comprovat que els productes objecte de devolució compleixen amb els requisits establerts en els apartats (I) i (II) anteriors. L'aplicació de la devolució del preu en el compte de l'Usuari dependrà de l'entitat bancària.

NOTA AL CLIENT: a l'hora de comprovar si