LLANÇA PANTALLA BCN25

PANT25

Nou producte

Llança autoprotecció VFT 25 "

Pantalla d'aigua dissenyada per a maniobres d'autoprotecció. Nou model evolucionat de baix consum i alta pressió, amb optimització hidràulica.

6 Items

105,90 € IVA exclòs

Més informació

 

Aquest nou model disminueix de pes i diàmetre les gotes d'aigua per a una major capacitat d'absorció de calor. Al pas de l'aigua per l'interior del ràcord i del cos, xoca contra l'escut frontal que té forma cicloïdal, i per la ranura superior que hi ha a la unió del cos i l'escut, surt l'aigua formant un ventall protector.

El volum de descàrrega i formació de ventall, va en funció de les pressions de l'aigua, en aquest cas al tractar-se d'una llança d'alta pressió i baix consum la pressió òptima de treball és 20 a 22 bar amb un consum de 120 L / m .

Llança apantalladora de diàmetre 25, amb pantalla semicircular amb pressió màxima de treball (fins a 35 bar) Racor Barcelona segons UNE 23400.

L'aparell ha de ser connectat a una mànega i dipositat en sòl preferentment pla, alimentant d'aigua, a pressions no superiors a les indicades. La sortida d'aigua es realitza en forma de mitja lluna en xocar aquesta impulsió contra la pantalla del propi aparell.

Característiques:

• Racor: Barcelona (¾ ") mascle UNE 23.400 (alumini)

• Garantia de 5 anys.

Condicions d'ús òptim:

• Pressió de treball: 20 a 22 bar.

• Mànega: 10 a 20 m de 25 mm ràcord Barcelona UNE 23.400.

• Consum: 120 l / m.

• Amplada de pantalla: 11 metres.

• Alçada de pantalla: 4 metres.

En aquestes condicions es donen les dimensions de pantalla, litres per minut i mida de gota òptims per a major protecció i absorció de calor a maniobra d'autoprotecció.

Productes relacionats